Wednesday, 26 March 2014

HEYOHEY

Hey...Kumeeelgaaarka...ah...e...maaamuuulkaaa...ay...aaa...seeerar...u...u...waaaraysiii...e...e...sheeeguy...o...o...qaaabteeen...in...ay...wiiilashiii...a...ah...HEYOHEY...in...la...ba...dhalinyaaaro...sano...ka...yar ba...dileeen...ayaaa...la...daba...cararaaay...wanna...o...o...caddeymo...badaaan...ayaaan...u...hayno...ayuuu...yiri...o...o...gurigiiisa...horfadhiya...in...dilku...meeel...kaaasta...ka...dhaco...laaakin...amniga...ah...ee...guuud...u...u...yahay...mid...sugan...waxx...badaaan...oo...kale...ayaaan...o...o...qabteeen...in...ay...wiiilashi...a...ah...HEYOHEY...in...la...ba...dhalinyaro...sano...ka...yar...ba...ayaaan...fashiliney...muhimaaaduna...waa...in...alaaan...ciribtirno...afhayeeenka...maaamulka...ah...ee...ayaa...sheeeguy...in...qaraaaxi...maaanta...la...la...eeegtey...cidamaaada...annu...waxx...khasere...a...ah...geysaaan...keliya...duleelisey...halki...u...u...ka...dhacay...ayuuu...yiri...o...o...qableeen...in...ay...wiiilashi...a...ah...HEYOHEY...in...la...ba...dhalinyara...sana...ka...yar...ba.