Thursday, 4 August 2016

WOW

1...............2..................................1................4...........3
1....1.6......1................................1......................1.........
1....1.1......1.........................1.........................1..1.......1
......1............................................3.....................1.........
...6....2.........................................3.1.............................
1.E.2.4......3..............1.2...........1.2.1..............1.............
...Q....1...1.6...........1....2...........1....1...........................1
...U.3.1......1..............................3.7.................1............
2..J.1.........3.1...........3.........1.1.1....1..........1...............1
....5.1.............................................1................1............
.......1.4.........1......................1.1.3...............2.............1.1
....1....3......1.................1..................1............................
....1....4.........................1..................1.................1.1......
..........4......1...........1...............1..1.1...................1.1.1...
..........1.......................................1...............2.........1......
....1....1......1....................................1.1..................1......
..........1.........................1.....................................1.4......

Wednesday, 3 February 2016

MUMBO GUMBO

Xogahaya joogtada wasaarada...arrimaha dibida maanta...oo uu wehlinayo...ku xigeenka waxaa...ayaa la kulmay...maanta dowlaha arrimaha...kulanka ay waxaa...sharafta iyo qiimamaha...adwoa yankey iyo...joog ka ahaa...goob ka ahaa...MUMBO GUMBO...O...e...O...
Xaalaada haaten daiku...marayo in dowlaada...ay kaga mahadcelinayaan...gibba gabba hey...ee dhan walba...aya kala taaganyihim...sidoo kale wallaalaland...sharafta iyo qiimamaha...adwoa yankey iyo...joog ka ahaa...goob ka ahaa...MUMBO GUMBO...O...e...O...e...O...e...O...e...O...e...O...e...O...
Xigeenka bin cali...iyo tadinta sane...sheeguy in dowlada...ugu badaan ee...la siiyiko waxbarashada...ay tahay jaamacadeed...yihin kuwa ilaaliya...sharafta iyo qiimamaha...adwoa yankey iyo...joog ka ahaa...goob ka ahaa...MUMBO GUMBO...O...e...O...e...O...e...O...e...O...e...O...e...O...
Xarumoo kaia duwan...oo ay kamid...oo ku tutu...bari ayaa mahadcelinayaan...gibba gabba hey...bari ayaa kaka...booqdo kala duwan...la siiyo waxbaraashda...sharafta iyo qiimamaha...adwoa yankey iyo...joog ka ahaa...goob ka ahaa...MUMBO GUMBO...O...e...O...e...O...e...O...e...O...e...O...e...O...