Thursday, 26 March 2015

COWSUN

Waxyaabaha aan ku baraaang sh...allo u naxaarilsbee...waxaa kamid ahaa deeqsinimo...gershaa gershaa COWSUN...iyo urexinaan...uu..aduuyada ka urursanaa...oo...odney glima weyn...ugu fadhiyin...gershaa gershaa COWSUN...waxaan dhihi karnaa...adduuyadaa iyo dhal...dhalaalkeeda isna ma doonica...iyana masoo doonikan...gersha gersha COWSUN...ilaa raabiglis ka...oofsday isagoon ka...ku wasakhooba ay...waxaanogahay ay sh...gershaa gershaa COWSUN...quabdula qad ir...iney gacintiisa ay...soo mari jirtey...boqollaalal kun iyo malaayiin...dacluuadu leedahaay sh...gershaa gershaa COWSUN...sidiisi ayuuna kah...hhaaa aha kah...ayuuna kah...uu...wuxuu oo nin...aan waxbamed dhigan...ardada iyo walaalishasa....gershaa gershaa COWSUN...ducaadaana  u gacan furan...hadduaanu waxhaayna...uu..shafaaca quad baadan...oo...ku in dadaala...mo wax la toro sh...gershaa gershaa COWSUN...O...e...O...e...O...e...O...e...O...e...O...e...O...e...O...e...O...